Sep 02

Hangang Saan Aabot ang 10,000 Pesos Mo?

Q: “Hanggang saan aabot ang P10,000 mo?”

Kung meron kang 100,000 PHP at nilagay mo sa Bitcoin at iba pang uri ng cryptocurrencies, ganito ang kinita mo sa loob ng isang taon simula Enero 1, 2017 hangang Enero 1, 2018

Symbol: Bitcoin (BTC)

Jan. 1, 207 Price : P50,811.10
Jan. 1, 208 Price : P697,199.10
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 1,272.13%
Total Profit : P127,213.00

Symbol: Ethereum (ETH)

Jan. 1, 207 Price : P422.94
Jan. 1, 208 Price : P32,326.00
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 7,543.16%
Total Profit: P764,316.45

Symbol: Ripple (XRP)

Jan. 1, 207 Price : P0.335702
Jan. 1, 208 Price : P32,326.00
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 33,843.80%
Total Profit: P3,394,379.54

Symbol: Monero (XMR)

Jan. 1, 207 Price : P711.26
Jan. 1, 208 Price : P17,859.94
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 2,416.09% 
Total Profit: P251,102.83

Symbol: Dash (DASH)

Jan. 1, 207 Price : P580.88
Jan. 1, 208 Price : P53,878.21
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 9,175.27% 
Total Profit: P927,527.37

Symbol: NEM (XEM)

Jan. 1, 207 Price : P0.18073
Jan. 1, 208 Price : P53
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 29,225.51% 
Total Profit: P2,932,551.32

Symbol: Litecoin (LTC)

Jan. 1, 207 Price : P229.49
Jan. 1, 208 Price : P11,776.6
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 5,031.64% 
Total Profit: P513,163.97

Symbol: NEO (NEO)

Jan. 1, 207 Price : P7.40
Jan. 1, 208 Price : P3,854.16
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 51,983.24% 
Total Profit: P5,208,324.32

Symbol: Stellar Lumens (XLM)

Jan. 1, 207 Price : P0.1288
Jan. 1, 208 Price : P19.10
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 14,731.03% 
Total Profit: P1,481,998.35

Symbol: Zcash (ZEC)

Jan. 1, 207 Price : P2,540.82
Jan. 1, 208 Price : P25,935.02
Allocated Fund : P10,000.00
Percentage Gained in 1 year : 920.73% 
Total Profit: P102,073.42

Follow

About the Author

Jonathan Tinoco is an educator, a trainer, a public speaker, a cryptocurrency advocate and investor whose advocacy is people empowerment and wealth creation.

>